În 2010, Sika a sărbătorit cea de-a 100 aniversare. Dezvoltarea de produse şi soluţii inovative, dar şi consecvenţa arătată investitorilor, au facut posibil ca Sika să crească pe întreg parcursul primului secol de existenţă. Suntem acum prezenţi în peste 93 de ţări, cu peste 17.000 de angajaţi.
Principiile de dezvoltare durabilă joacă un rol decisiv la Sika, întrucât aceste principii răspund cerinţelor actuale şi tendinţelor viitoare. Provocările conduse de actualele orientări, cum ar fi managementul apei, conservarea energiei şi protejarea climei, vor modela viitorul.
Succesul antreprenorial depinde de soluţiile inteligente, care vor trebui să răspundă întocmai acestor direcţii.